LCN File

? Cách mở file .LCN? Những phần mềm mở file .LCN và sửa file lỗi. Convert N/A LCN file sang định dạng khác.

.LCN File Extension

   
File name LCN File
File Type License File
Nhà phát triển Trymedia Systems, Inc.
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LCN là file gì?

LCN là Encoded Files - License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Trymedia Systems, Inc..

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi ActiveMARK, một dịch vụ phân phối kỹ thuật số; được sử dụng để phân phối trực tuyến an toàn của trò chơi để bảo vệ từ chia sẻ bất hợp pháp; chỉ nằm trên máy tính có chứa một trò chơi sử dụng công nghệ an toàn ActiveMARK.

What is a LCN file?

Data file created by ActiveMARK, a digital distribution service; used for secure online distribution of games to protect from illegal sharing; only located on PCs that contain a game using ActiveMARK secure technology.

Cách mở .LCN file

Để mở file .LCN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LCN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LCN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LCN do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • GWD Text Editor
  • GWD Text Editor

Chuyển đổi file .LCN

File .LCN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *