LCN File

LCN là Encoded Files - License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Trymedia Systems, Inc..

.LCN File Extension

   
File name LCN File
File Type License File
Nhà phát triển Trymedia Systems, Inc.
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LCN là file gì?

LCN là Encoded Files - License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Trymedia Systems, Inc..

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi ActiveMARK, một dịch vụ phân phối kỹ thuật số; được sử dụng để phân phối trực tuyến an toàn của trò chơi để bảo vệ từ chia sẻ bất hợp pháp; chỉ nằm trên máy tính có chứa một trò chơi sử dụng công nghệ an toàn ActiveMARK.

What is a LCN file?

Data file created by ActiveMARK, a digital distribution service; used for secure online distribution of games to protect from illegal sharing; only located on PCs that contain a game using ActiveMARK secure technology.

Phần mềm mở file .LCN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LCN do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows
  • GWD Text Editor
  • GWD Text Editor

Chuyển đổi file .LCN

           

File .LCN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *