LD2 File

LD2 là Data Files - Lingoes Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lingoes Project.

.LD2 File Extension

   
File name LD2 File
File Type Lingoes Dictionary File
Nhà phát triển Lingoes Project
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .LD2 là file gì?

LD2 là Data Files - Lingoes Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lingoes Project.

Tập tin được sử dụng bởi Lingoes, một ứng dụng từ điển và dịch thuật văn bản; chứa một tập tin từ điển nguồn biên soạn và bao gồm các điều khoản và định nghĩa của chúng; lưu trong một định dạng nhị phân độc quyền, nhưng có thể được sử dụng để lưu trữ các từ điển tùy chỉnh.

What is a LD2 file?

File used by Lingoes, a dictionary and text translation application; contains a compiled source dictionary file and includes terms and their definitions; saved in a proprietary binary format, but can be used for storing custom dictionaries.

Phần mềm mở file .LD2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LD2 do filegi.com tổng hợp.

  • Lingoes

Chuyển đổi file .LD2

           

File .LD2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *