LDABAK File

? Cách mở file .LDABAK? Những phần mềm mở file .LDABAK và sửa file lỗi. Convert N/A LDABAK file sang định dạng khác.

.LDABAK File Extension

   
File name LDABAK File
File Type Legistant Encrypted Backup File
Nhà phát triển White Star Web Solutions
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LDABAK là file gì?

LDABAK là Backup Files - Legistant Encrypted Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi White Star Web Solutions.

Hồ LDABAK là một tập tin sao lưu được tạo ra bởi Legistant, một ứng dụng cho máy tính để bàn, điện thoại di động, và các nền tảng web được sử dụng để quản lý các trường hợp quy phạm pháp luật. Nó chứa một bản sao lưu chính xác mã hóa dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng trong phần mềm. file LDABAK thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong trường hợp tham nhũng hoặc để chia sẻ dữ liệu được nhập khẩu bởi người dùng Legistant khác.

What is a LDABAK file?

An LDABAK file is a backup file created by Legistant, an application for desktop, mobile, and web platforms used to manage legal cases. It contains an exact encrypted backup of data entered by users in the software. LDABAK files are typically used for archiving data in case of corruption or for sharing data to be imported by other Legistant users.

Cách mở .LDABAK file

Để mở file .LDABAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDABAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDABAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDABAK do người dùng đóng góp.

  • Legistant Digital Assistant

Chuyển đổi file .LDABAK

File .LDABAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *