LDB File

? Cách mở file .LDB? Những phần mềm mở file .LDB và sửa file lỗi. Convert N/A LDB file sang định dạng khác.

.LDB File Extension

   
File name LDB File
File Type 1Microsoft Access Lock File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (59 Bình chọn)

File .LDB là file gì?

LDB là Misc Files - 1Microsoft Access Lock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin LDB là một tập tin thông tin khóa có thể ngăn chặn một cơ sở dữ liệu truy cập từ bị thay đổi bởi nhiều người dùng cùng một lúc. Nó cũng giúp đảm bảo cập nhật sẽ không bị ghi đè bất ngờ. file LDB được tạo ra và xóa tự động bởi Access khi một cơ sở dữ liệu được mở ra và đóng lại.

What is a LDB file?

An LDB file is a lock information file that prevents an Access database from being changed by more than one user at a time. It also helps ensure updates will not be unexpectedly overwritten. LDB files are created and deleted automatically by Access when a database is opened and closed.

Cách mở .LDB file

Để mở file .LDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Classroom Performance System
  • Classroom Performance System
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • VisiTrax
  • VisiTrax

Chuyển đổi file .LDB

File .LDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *