LDF File

? Cách mở file .LDF? Những phần mềm mở file .LDF và sửa file lỗi. Convert Binary LDF file sang định dạng khác.

.LDF File Extension

   
File name LDF File
File Type 1SQL Server Transaction Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (14 Bình chọn)

File .LDF là file gì?

LDF là Data Files - 1SQL Server Transaction Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

File LDF là một file log được tạo ra bởi SQL Server, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Nó chứa một bản ghi của các hành động gần đây thực hiện bởi các cơ sở dữ liệu và được sử dụng để theo dõi các sự kiện để các cơ sở dữ liệu có thể phục hồi từ thất bại phần cứng hoặc tắt máy bất ngờ khác.

What is a LDF file?

An LDF file is a log file created by SQL Server, a relational database management system (RDBMS) developed by Microsoft. It contains a log of recent actions executed by the database and is used to track events so that the database can recover from hardware failures or other unexpected shutdowns.

Cách mở .LDF file

Để mở file .LDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDF do người dùng đóng góp.

  • Aryson SQL Database Recovery
  • Microsoft SQL Server 2019
  • Microsoft SQL Server 2019
  • KMPlayer
  • Lincoln DesignIt
  • Softerra LDAP Administrator
  • Softerra LDAP Administrator

Chuyển đổi file .LDF

File .LDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *