LDIF File

? Cách mở file .LDIF? Những phần mềm mở file .LDIF và sửa file lỗi. Convert Text LDIF file sang định dạng khác.

.LDIF File Extension

   
File name LDIF File
File Type LDAP Data Interchange Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LDIF là file gì?

LDIF là Data Files - LDAP Data Interchange Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

trao đổi dữ liệu tập tin dựa trên văn bản được sử dụng bởi các thư mục LDAP; mô tả một thư mục, các mục chứa trong thư mục, và những thay đổi thực hiện cho các mục.

What is a LDIF file?

Text-based data interchange file used by LDAP directories; describes a directory, the entries contained in the directory, and changes made to the entries.

Cách mở .LDIF file

Để mở file .LDIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDIF do người dùng đóng góp.

  • Apple Contacts
  • Microsoft Active Directory Explorer
  • Microsoft Active Directory Explorer
  • Mozilla Thunderbird
  • OpenOffice.org Base
  • Softerra LDAP Administrator
  • Softerra LDAP Administrator

Chuyển đổi file .LDIF

File .LDIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *