LDM File

? Cách mở file .LDM? Những phần mềm mở file .LDM và sửa file lỗi. Convert Binary LDM file sang định dạng khác.

.LDM File Extension

   
File name LDM File
File Type VolumeViz Multi-Resolution Volume File
Nhà phát triển Visualization Sciences Group
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .LDM là file gì?

LDM là 3D Image Files - VolumeViz Multi-Resolution Volume File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Visualization Sciences Group.

Tập tin được tạo ra bởi VolumeViz lớn quản lý dữ liệu (LDM), một chương trình sử dụng để hình dung bộ khối lượng dữ liệu phức tạp; chứa dữ liệu trực quan chiếm lên đến hàng trăm gigabyte ở kích thước; dùng để lưu trữ dữ liệu lớn và có hiệu quả làm cho chúng để hiển thị thời gian thực và thế hệ hình ảnh 3D.

What is a LDM file?

File created by VolumeViz Large Data Management (LDM), a program used to visualize complex volume data sets; contains visualization data amounting up to hundreds of gigabytes in size; used to store large data sets and efficiently render them for real-time display and 3D image generation.

Cách mở .LDM file

Để mở file .LDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDM do người dùng đóng góp.

  • PowerDesigner
  • Power Designer
  • Power Designer
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LDM

File .LDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *