LDR File

LDR là CAD Files - LDraw Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi LDraw.org.

.LDR File Extension

   
File name LDR File
File Type LDraw Model File
Nhà phát triển LDraw.org
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .LDR là file gì?

LDR là CAD Files - LDraw Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi LDraw.org.

Tập tin được tạo ra bởi LDraw, một bộ công cụ CAD dùng để xây dựng mô hình 3D LEGO kỹ thuật số; chứa kích thước của viên gạch LEGO và vị trí của họ trong một hệ tọa độ 3D; sử dụng để lưu thiết kế LEGO.

What is a LDR file?

File created by LDraw, a suite of CAD tools used to build digital 3D LEGO models; contains the dimensions of LEGO bricks and their placements within a 3D coordinate system; used for saving LEGO designs.

Phần mềm mở file .LDR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDR do filegi.com tổng hợp.

  • LeoCAD
  • LDraw
  • LDraw
  • MLCAD
  • LDview
  • SR 3D Builder
  • SR 3D Builder

Chuyển đổi file .LDR

           

File .LDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *