LDR File

? Cách mở file .LDR? Những phần mềm mở file .LDR và sửa file lỗi. Convert Text LDR file sang định dạng khác.

.LDR File Extension

   
File name LDR File
File Type LDraw Model File
Nhà phát triển LDraw.org
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .LDR là file gì?

LDR là CAD Files - LDraw Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi LDraw.org.

Tập tin được tạo ra bởi LDraw, một bộ công cụ CAD dùng để xây dựng mô hình 3D LEGO kỹ thuật số; chứa kích thước của viên gạch LEGO và vị trí của họ trong một hệ tọa độ 3D; sử dụng để lưu thiết kế LEGO.

What is a LDR file?

File created by LDraw, a suite of CAD tools used to build digital 3D LEGO models; contains the dimensions of LEGO bricks and their placements within a 3D coordinate system; used for saving LEGO designs.

Cách mở .LDR file

Để mở file .LDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDR do người dùng đóng góp.

  • LeoCAD
  • LDraw
  • LDraw
  • MLCAD
  • LDview
  • SR 3D Builder
  • SR 3D Builder

Chuyển đổi file .LDR

File .LDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *