LDW File

? Cách mở file .LDW? Những phần mềm mở file .LDW và sửa file lỗi. Convert Binary LDW file sang định dạng khác.

.LDW File Extension

   
File name LDW File
File Type Virtual Villagers Saved Game File
Nhà phát triển LDW Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .LDW là file gì?

LDW là Game Files - Virtual Villagers Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LDW Software.

save game được tạo ra bởi Virtual Villagers, một trò chơi mà người chơi quản lý cộng đồng của dân làng; lưu trữ trạng thái lưu của dân làng và các nguồn lực làng; tạo ra bằng cách sử dụng quy ước đặt tên IsolaX.ldw, trong đó "X" là một số duy nhất hoặc hai chữ số.

What is a LDW file?

Saved game created by Virtual Villagers, a game where players manage a community of villagers; stores a saved state of the villagers and village resources; created using the naming convention IsolaX.ldw, where "X" is a single or double digit number.

Cách mở .LDW file

Để mở file .LDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDW do người dùng đóng góp.

  • LDW Virtual Villagers
  • Norstedts Dokument
  • Norstedts Dokument
  • Norstedts Dokument arbetsplatsinstallation
  • ldw60 Application

Chuyển đổi file .LDW

File .LDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *