LEGAL File

? Cách mở file .LEGAL? Những phần mềm mở file .LEGAL và sửa file lỗi. Convert Text LEGAL file sang định dạng khác.

.LEGAL File Extension

   
File name LEGAL File
File Type DaveTech Legal Document
Nhà phát triển DaveTech
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LEGAL là file gì?

LEGAL là Misc Files - DaveTech Legal Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi DaveTech.

Nộp được tạo ra bởi chương trình DaveTech như DaveTech OS; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và có thể chứa thông tin giấy phép, điều khoản dịch vụ, hoặc các thông tin khác của pháp luật; sử dụng để lưu trữ các tài liệu chính thức cho phần mềm và dịch vụ DaveTech.

What is a LEGAL file?

File created by DaveTech programs such as DaveTech OS; saved in a plain text format and may contain license information, terms of service, or other legal information; used for storing official documents for DaveTech software and services.

Cách mở .LEGAL file

Để mở file .LEGAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LEGAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LEGAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LEGAL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LEGAL

File .LEGAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *