LEN File

? Cách mở file .LEN? Những phần mềm mở file .LEN và sửa file lỗi. Convert N/A LEN file sang định dạng khác.

.LEN File Extension

   
File name LEN File
File Type IMAGINE Lens Flare File
Nhà phát triển ERDAS
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LEN là file gì?

LEN là GIS Files - IMAGINE Lens Flare File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ERDAS.

tập tin Một LEN là một tập tin ảnh hưởng sử dụng bởi ERDAS IMAGINE, một dữ liệu không gian địa lý authoring ứng dụng sử dụng rộng rãi bởi các nhà khảo cổ, các kỹ sư, các nhà sinh học, địa chất, thanh tra viên, và các nhà khoa học của đất. Nó chứa các hiệu ứng lens flare có thể được thêm vào một cảnh 2D hoặc 3D trong IMAGINE khi nhập khẩu.

What is a LEN file?

A LEN file is an effects file used by ERDAS IMAGINE, a geospatial data authoring application widely used by archaeologists, engineers, biologists, geologists, inspectors, and soil scientists. It contains lens flare effects that can be added to a 2D or 3D scene in IMAGINE when imported.

Cách mở .LEN file

Để mở file .LEN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LEN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LEN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LEN do người dùng đóng góp.

  • ERDAS IMAGINE
  • OSLO Premium Edition
  • OSLO Premium Edition

Chuyển đổi file .LEN

File .LEN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *