LFO File

? Cách mở file .LFO? Những phần mềm mở file .LFO và sửa file lỗi. Convert N/A LFO file sang định dạng khác.

.LFO File Extension

   
File name LFO File
File Type Alchemy Low Frequency Oscillator Presets File
Nhà phát triển Camel Audio
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .LFO là file gì?

LFO là Settings Files - Alchemy Low Frequency Oscillator Presets File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Camel Audio.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Alchemy, một mẫu âm thanh và authoring chương trình; tiết kiệm cài đặt trước cho bộ dao động mô-đun tần số thấp kèm với các phần mềm, bao gồm chậm trễ, tấn công, giai đoạn, và các thiết lập tốc độ; sử dụng để lưu và tải cài đặt trước.

What is a LFO file?

Settings file created by Alchemy, an audio sampling and authoring program; saves presets for the Low frequency oscillator module included with the software, including delay, attack, phase, and rate settings; used for saving and loading presets.

Cách mở .LFO file

Để mở file .LFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LFO do người dùng đóng góp.

  • Apple Logic Pro X

Chuyển đổi file .LFO

File .LFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *