LFP File

? Cách mở file .LFP? Những phần mềm mở file .LFP và sửa file lỗi. Convert Text LFP file sang định dạng khác.

.LFP File Extension

   
File name LFP File
File Type IPRO LFP File
Nhà phát triển IPRO Tech
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LFP là file gì?

LFP là Data Files - IPRO LFP File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IPRO Tech.

Nộp được sử dụng bởi các ứng dụng kiện tụng IPRO Tech, được sử dụng để tạo ra và xem xét các văn bản quy phạm pháp luật; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa các lệnh dùng để tải hình ảnh từ một cơ sở dữ liệu kiện tụng; giúp xây dựng quan điểm kỹ thuật số hình ảnh trong tố tụng.

What is a LFP file?

File used by IPRO Tech's litigation applications, which are used to generate and review legal documents; saved in a plain text format and contains commands used for loading images from a litigation database; helps construct digital views of images in legal proceedings.

Cách mở .LFP file

Để mở file .LFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LFP do người dùng đóng góp.

  • IPRO Tech iConvert
  • TextPad
  • TextPad
  • progeCAD Professional English
  • Media Player Classic
  • Leapfrog
  • Leapfrog

Chuyển đổi file .LFP

File .LFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *