LG1 File

? Cách mở file .LG1? Những phần mềm mở file .LG1 và sửa file lỗi. Convert N/A LG1 file sang định dạng khác.

.LG1 File Extension

   
File name LG1 File
File Type Message Queuing Message State File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .LG1 là file gì?

LG1 là Data Files - Message Queuing Message State File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Hồ LG1 là một file log được tạo ra bởi Microsoft Message Queuing (MSMQ), một giao thức tin nhắn được thực hiện trong Windows giao tiếp không đồng bộ giữa các ứng dụng. Nó chứa thông tin về tình trạng của một tập tin .MQ Queuing nhắn log (QMLog) hiện đang được ghi vào bởi MSMQ. file LG1 tạm thời lưu trữ thông tin nhắn cùng với .LG2 file trong trường hợp file MQ trở nên tham nhũng trong quá trình viết.

What is a LG1 file?

An LG1 file is a log file created by Microsoft Message Queuing (MSMQ), a messaging protocol implemented in Windows for asynchronous communication between applications. It contains information about the state of a Queueing Message log (QMLog) .MQ file that is currently being written to by MSMQ. LG1 files temporarily store message information along with .LG2 files in case the MQ file becomes corrupt during the writing process.

Cách mở .LG1 file

Để mở file .LG1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LG1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LG1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LG1 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LG1

File .LG1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *