LGC File

? Cách mở file .LGC? Những phần mềm mở file .LGC và sửa file lỗi. Convert N/A LGC file sang định dạng khác.

.LGC File Extension

   
File name LGC File
File Type 1SimpleK Database File
Nhà phát triển Prosystech
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .LGC là file gì?

LGC là Database Files - 1SimpleK Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Prosystech.

định dạng cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi SimpleK, một hệ thống chính tổng thể và chương trình phần mềm phát hành chính; được sử dụng bởi thợ khoá cũng như các nhà quản lý an ninh và cơ sở.

What is a LGC file?

Database format used by SimpleK, a master key system and key issuance software program; used by locksmiths as well as security and facility managers.

Cách mở .LGC file

Để mở file .LGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LGC do người dùng đóng góp.

  • WordPerfect XML Project Designer
  • Corel WordPerfect SGML Layout Designer
  • Corel WordPerfect SGML Layout Designer
  • LOGIC EDITOR Application
  • Corel Layout Designer

Chuyển đổi file .LGC

File .LGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *