LGF File

? Cách mở file .LGF? Những phần mềm mở file .LGF và sửa file lỗi. Convert N/A LGF file sang định dạng khác.

.LGF File Extension

   
File name LGF File
File Type PMSCAN Log File
Nhà phát triển Palmer Performance
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .LGF là file gì?

LGF là Data Files - PMSCAN Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Palmer Performance.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi PMSCAN, một máy quét OBD-II sử dụng để phân tích hiệu suất xe và chẩn đoán các vấn đề; hỗ trợ hơn 220 thông số chung OBD-II và mã rắc rối chẩn đoán (DTCs); kết quả kiểm tra có thể được xem trong một đồ thị một hoặc định dạng bảng trong vòng PMSCAN.

What is a LGF file?

Data file generated by PMSCAN, an OBD-II scanner used for analyzing vehicle performance and diagnosing problems; supports over 220 generic OBD-II parameters and diagnostic trouble codes (DTCs); test results can be viewed in a a graph or table format within PMSCAN.

Cách mở .LGF file

Để mở file .LGF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LGF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LGF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LGF do người dùng đóng góp.

  • LeechGet Download Manager
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Logo Motion
  • Aventail Connect
  • Lingraf - Plot Parmila results
  • Lingraf - Plot Parmila results

Chuyển đổi file .LGF

File .LGF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *