LGH File

? Cách mở file .LGH? Những phần mềm mở file .LGH và sửa file lỗi. Convert N/A LGH file sang định dạng khác.

.LGH File Extension

   
File name LGH File
File Type HMI Historical Log File
Nhà phát triển Wonderware
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .LGH là file gì?

LGH là Data Files - HMI Historical Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wonderware.

log file hàng ngày tạo ra bởi InTouch Human-Machine Interface (HMI) phần mềm hoặc ReportBuilder với ODBC kết nối gói cho InTouch; ghi dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu InTouch HMI SCADA; được sử dụng để chạy các báo cáo từ dữ liệu thu thập

What is a LGH file?

Daily log file created by InTouch Human-Machine Interface (HMI) software or ReportBuilder with ODBC Connector pack for InTouch; logs data from InTouch SCADA HMI database systems; used for running reports from collected data

Cách mở .LGH file

Để mở file .LGH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LGH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LGH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LGH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LGH

File .LGH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *