LGI File

? Cách mở file .LGI? Những phần mềm mở file .LGI và sửa file lỗi. Convert N/A LGI file sang định dạng khác.

.LGI File Extension

   
File name LGI File
File Type Multimedia Logic File
Nhà phát triển Softronics
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LGI là file gì?

LGI là Data Files - Multimedia Logic File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softronics.

sơ đồ logic tạo ra với Multimedia Logic, một thiết kế logic và chương trình mô phỏng; chứa các nhà khai thác và các cổng logic có thể được kết nối trong cấu hình tùy chỉnh; sử dụng để mô phỏng các sự kiện và dự đoán xác suất các kết quả khác nhau.

What is a LGI file?

Logic diagram created with Multimedia Logic, a logic design and simulation program; contains operators and logic gates that can be connected in custom configurations; used to simulate events and predict probabilities of different outcomes.

Cách mở .LGI file

Để mở file .LGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LGI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LGI

File .LGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *