LGL File

? Cách mở file .LGL? Những phần mềm mở file .LGL và sửa file lỗi. Convert N/A LGL file sang định dạng khác.

.LGL File Extension

   
File name LGL File
File Type 1LeechGet Download List
Nhà phát triển LeechGet
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .LGL là file gì?

LGL là Game Files - 1LeechGet Download List, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LeechGet.

Danh sách các tập tin đã tải về bằng cách LeechGet, một trình quản lý download Windows; đóng vai trò như một tài liệu tham khảo và một hàng đợi mà cũng lưu trữ tải hiện tại và trong tương lai bởi người sử dụng lựa chọn; tham chiếu bởi LeechGet và không nên mở bằng tay.

What is a LGL file?

List of files downloaded by LeechGet, a Windows download manager; serves as a reference and a queue that also stores current and future downloads selected by the user; referenced by LeechGet and should not be opened manually.

Cách mở .LGL file

Để mở file .LGL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LGL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LGL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LGL do người dùng đóng góp.

  • LeechGet
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • It's Legal
  • ILWin

Chuyển đổi file .LGL

File .LGL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *