LGP File

? Cách mở file .LGP? Những phần mềm mở file .LGP và sửa file lỗi. Convert N/A LGP file sang định dạng khác.

.LGP File Extension

   
File name LGP File
File Type Final Fantasy Media Archive
Nhà phát triển Square Enix
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (9 Bình chọn)

File .LGP là file gì?

LGP là Game Files - Final Fantasy Media Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Square Enix.

Phương tiện truyền thông lưu trữ có chứa hình ảnh, âm thanh, và các phương tiện khác được sử dụng bởi Final Fantasy VII và Final Fantasy VIII trò chơi điện tử; phát triển bởi Squaresoft như một định dạng container (tương tự như tập tin .PAK) để lưu trữ dữ liệu nhân vật và các thông tin khác.

What is a LGP file?

Media archive that contains graphics, sounds, and other media used by the Final Fantasy VII and Final Fantasy VIII video games; developed by Squaresoft as a container format (similar to .PAK file) to store character data and other information.

Cách mở .LGP file

Để mở file .LGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LGP do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Comenius Logo

Chuyển đổi file .LGP

File .LGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *