LH3D File

? Cách mở file .LH3D? Những phần mềm mở file .LH3D và sửa file lỗi. Convert N/A LH3D file sang định dạng khác.

.LH3D File Extension

   
File name LH3D File
File Type Live Home 3D Project
Nhà phát triển BeLight Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .LH3D là file gì?

LH3D là Settings Files - Live Home 3D Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BeLight Software.

What is a LH3D file?

An LH3D file is a project created by Live Home 3D, an app used to design and visualize the interior and exterior of a home. It contains a project, which includes floor plans, building materials, lighting designs, fixtures, and furniture. LH3D files allow users to close a design and reopen it for further editing at a later time.

Cách mở .LH3D file

Để mở file .LH3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LH3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LH3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LH3D do người dùng đóng góp.

  • Live Home 3D

Chuyển đổi file .LH3D

File .LH3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *