LIA File

? Cách mở file .LIA? Những phần mềm mở file .LIA và sửa file lỗi. Convert Text LIA file sang định dạng khác.

.LIA File Extension

   
File name LIA File
File Type P-CAD ASCII Library file
Nhà phát triển P-CAD
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .LIA là file gì?

LIA là CAD Files - P-CAD ASCII Library file, dưới định dạng Text được phát triển bởi P-CAD.

tập tin Một LIA là một tập tin thư viện lưu trong định dạng ASCII P-CAD. Nó bao gồm một thư viện các mẫu thiết kế CAD sơ đồ và biểu tượng trong định dạng văn bản đơn giản. file LIA là phiên bản ASCII của tập tin thư viện LIB P-CAD Binary.

What is a LIA file?

A LIA file is a library file saved in the P-CAD ASCII format. It contains a library of CAD schematic design patterns and symbols in plain text format. LIA files are the ASCII version of LIB P-CAD Binary library files.

Cách mở .LIA file

Để mở file .LIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIA do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer

Chuyển đổi file .LIA

File .LIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *