LIB4D File

? Cách mở file .LIB4D? Những phần mềm mở file .LIB4D và sửa file lỗi. Convert N/A LIB4D file sang định dạng khác.

.LIB4D File Extension

   
File name LIB4D File
File Type Cinema 4D Preset Library
Nhà phát triển MAXON Computer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (24 Bình chọn)

File .LIB4D là file gì?

LIB4D là Data Files - Cinema 4D Preset Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAXON Computer.

Thư viện tạo ra bởi Cinema 4D, một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép bạn tạo ra các mô hình 3D và hình ảnh động; chứa một hoặc nhiều cài đặt trước có thể được chèn vào một cảnh bởi người sử dụng; bao gồm xác định trước hoặc tùy chỉnh thực hiện các đối tượng như hình ảnh, dấu bút chì, bầu trời, bóng đổ gạch, gradient sơn cơ thể, và bong bóng 3D.

What is a LIB4D file?

Library created by Cinema 4D, a professional application that enables you to create 3D models and animations; contains one or more presets that can be inserted into a scene by the user; includes pre-defined or custom made objects such as images, pencil marks, skies, brick shaders, body paint gradients, and 3D balloons.

Cách mở .LIB4D file

Để mở file .LIB4D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIB4D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIB4D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIB4D do người dùng đóng góp.

  • MAXON Cinema 4D

Chuyển đổi file .LIB4D

File .LIB4D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *