LIBRARY-MS File

? Cách mở file .LIBRARY-MS? Những phần mềm mở file .LIBRARY-MS và sửa file lỗi. Convert Text LIBRARY-MS file sang định dạng khác.

.LIBRARY-MS File Extension

   
File name LIBRARY-MS File
File Type Windows Library Description File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .LIBRARY-MS là file gì?

LIBRARY-MS là System Files - Windows Library Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Hoạt động tập tin hệ thống giới thiệu với Microsoft Windows 7; xuất hiện như một thư mục con trong thư mục Libraries trong bảng điều khiển bên trái của Windows Explorer; bao gồm tham chiếu tới một hoặc nhiều thư mục có thể được duyệt khi thư viện được mở ra.

What is a LIBRARY-MS file?

Operating system file introduced with Microsoft Windows 7; appears as a subfolder within the Libraries folder in the left side panel of the Windows Explorer; includes references to one or more folders that can be browsed when the library is opened.

Cách mở .LIBRARY-MS file

Để mở file .LIBRARY-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIBRARY-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIBRARY-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIBRARY-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .LIBRARY-MS

File .LIBRARY-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *