LIBZIP File

? Cách mở file .LIBZIP? Những phần mềm mở file .LIBZIP và sửa file lỗi. Convert Zip LIBZIP file sang định dạng khác.

.LIBZIP File Extension

   
File name LIBZIP File
File Type Camtasia Studio Zipped Library File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .LIBZIP là file gì?

LIBZIP là Compressed Files - Camtasia Studio Zipped Library File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi TechSmith.

Một tập tin LIBZIP là một thư viện nén được sử dụng bởi Camtasia Studio, một chương trình chỉnh sửa ghi âm màn hình và video. Nó chứa tài sản phương tiện truyền thông như tiêu đề giới thiệu và chủ đề.

What is a LIBZIP file?

A LIBZIP file is a zipped library used by Camtasia Studio, a screen recording and video editing program. It contains media assets such as intro titles and themes.

Cách mở .LIBZIP file

Để mở file .LIBZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIBZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIBZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIBZIP do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia
  • Camtasia
  • Camtasia
  • CamtasiaStudio

Chuyển đổi file .LIBZIP

File .LIBZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *