LIBZIP File

LIBZIP là Compressed Files - Camtasia Studio Zipped Library File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi TechSmith.

.LIBZIP File Extension

   
File name LIBZIP File
File Type Camtasia Studio Zipped Library File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .LIBZIP là file gì?

LIBZIP là Compressed Files - Camtasia Studio Zipped Library File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi TechSmith.

Một tập tin LIBZIP là một thư viện nén được sử dụng bởi Camtasia Studio, một chương trình chỉnh sửa ghi âm màn hình và video. Nó chứa tài sản phương tiện truyền thông như tiêu đề giới thiệu và chủ đề.

What is a LIBZIP file?

A LIBZIP file is a zipped library used by Camtasia Studio, a screen recording and video editing program. It contains media assets such as intro titles and themes.

Phần mềm mở file .LIBZIP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIBZIP do filegi.com tổng hợp.

  • TechSmith Camtasia
  • Camtasia
  • Camtasia
  • CamtasiaStudio

Chuyển đổi file .LIBZIP

           

File .LIBZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *