LIC File

? Cách mở file .LIC? Những phần mềm mở file .LIC và sửa file lỗi. Convert N/A LIC file sang định dạng khác.

.LIC File Extension

   
File name LIC File
File Type Software License File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (185 Bình chọn)

File .LIC là file gì?

LIC là Misc Files - Software License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một LIC là một file bản quyền thường được sử dụng với các chương trình phần mềm chia sẻ, các ứng dụng thương mại, và các mạng. Nó chứa thông tin đăng ký cho các ứng dụng phần mềm khác nhau cũng như thông tin cấu hình máy chủ cho các mạng.

What is a LIC file?

A LIC file is a license file commonly used with shareware programs, commercial applications, and networks. It contains registration information for various software applications as well as server configuration information for networks.

Cách mở .LIC file

Để mở file .LIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIC do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Emacs
  • Delcam PAF Wizard
  • PSIM
  • PSIM

Chuyển đổi file .LIC

File .LIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *