LICENSEKEY File

? Cách mở file .LICENSEKEY? Những phần mềm mở file .LICENSEKEY và sửa file lỗi. Convert N/A LICENSEKEY file sang định dạng khác.

.LICENSEKEY File Extension

   
File name LICENSEKEY File
File Type iPartition License Key File
Nhà phát triển Coriolis Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .LICENSEKEY là file gì?

LICENSEKEY là Misc Files - iPartition License Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Coriolis Systems.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi iPartition, một chương trình cho phép người sử dụng để phân vùng ổ cứng trên máy tính Mac; lưu trữ thông tin được sử dụng để đăng ký một mua, sao chép hợp pháp của phần mềm trên máy tính.

What is a LICENSEKEY file?

Software license file used by iPartition, a program that allows users to partition hard drives on Mac computers; stores information that is used to register a purchased, legal copy of the software on the computer.

Cách mở .LICENSEKEY file

Để mở file .LICENSEKEY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LICENSEKEY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LICENSEKEY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LICENSEKEY do người dùng đóng góp.

  • Coriolis Systems iPartition

Chuyển đổi file .LICENSEKEY

File .LICENSEKEY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *