LICENSES File

? Cách mở file .LICENSES? Những phần mềm mở file .LICENSES và sửa file lỗi. Convert N/A LICENSES file sang định dạng khác.

.LICENSES File Extension

   
File name LICENSES File
File Type Visual Studio Licensed Classes File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LICENSES là file gì?

LICENSES là Developer Files - Visual Studio Licensed Classes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin nhị phân có chứa các phím runtime cho các lớp học được cấp phép sử dụng trong một dự án phát triển Studio.NET trực quan; tham chiếu trong quá trình lắp ráp và nhúng vào chương trình với Linker hội (AL.exe).

What is a LICENSES file?

Binary file that contains runtime keys for licensed classes used in a Visual Studio.NET development project; referenced during the assembly process and embedded into the program with the Assembly Linker (AL.exe).

Cách mở .LICENSES file

Để mở file .LICENSES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LICENSES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LICENSES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LICENSES do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .LICENSES

File .LICENSES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *