LICX File

? Cách mở file .LICX? Những phần mềm mở file .LICX và sửa file lỗi. Convert N/A LICX file sang định dạng khác.

.LICX File Extension

   
File name LICX File
File Type Visual Studio License File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LICX là file gì?

LICX là Developer Files - Visual Studio License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

file văn bản danh sách chỉ rõ các lớp được cấp phép sử dụng trong một dự án Studio.NET trực quan; liên kết các tập tin giấy phép để các nguồn lực tương ứng được liệt kê trong file licenses.licx.

What is a LICX file?

Text file that identifies the licensed classes used in a Visual Studio.NET project; links the license files to the corresponding resources listed in the licenses.licx file.

Cách mở .LICX file

Để mở file .LICX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LICX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LICX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LICX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .LICX

File .LICX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *