LIF File

? Cách mở file .LIF? Những phần mềm mở file .LIF và sửa file lỗi. Convert Binary LIF file sang định dạng khác.

.LIF File Extension

   
File name LIF File
File Type 1LEGO Digital Designer Assets File
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .LIF là file gì?

LIF là Data Files - 1LEGO Digital Designer Assets File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The LEGO Group.

định dạng container được sử dụng bởi thiết kế LEGO Digital (LDD), một chương trình được sử dụng để xây dựng các mô hình 3D với các bộ phận LEGO kỹ thuật số; được lưu trong thư mục cài đặt chương trình và chứa tài sản chương trình như gạch và các bộ phận mô hình 3D khác; sử dụng một định dạng nhị phân độc quyền.

What is a LIF file?

Container format used by LEGO Digital Designer (LDD), a program used for constructing 3D models with digital LEGO parts; saved in the program installation directory and contains program assets such as bricks and other 3D model parts; uses a proprietary binary format.

Cách mở .LIF file

Để mở file .LIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIF do người dùng đóng góp.

  • LIF Extractor
  • LEGO Digital Designer
  • LEGO Digital Designer
  • LICAD
  • Game of LIFE
  • LN:DI Professional Edition
  • LN:DI Professional Edition

Chuyển đổi file .LIF

File .LIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *