LIGHTINGLIBRARY File

? Cách mở file .LIGHTINGLIBRARY? Những phần mềm mở file .LIGHTINGLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A LIGHTINGLIBRARY file sang định dạng khác.

.LIGHTINGLIBRARY File Extension

   
File name LIGHTINGLIBRARY File
File Type Painter Lighting Presets Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LIGHTINGLIBRARY là file gì?

LIGHTINGLIBRARY là Settings Files - Painter Lighting Presets Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Thắp cài đặt trước thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một chương trình vẽ dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; lưu trữ một bộ sưu tập các mẫu thiết lập, chẳng hạn như dần, Track Ánh sáng, ấm Globe, Plain Light, và Trung tâm Spot.

What is a LIGHTINGLIBRARY file?

Lighting presets library created and used by Corel Painter, a drawing program used to create digital artwork; stores a collection of presets, such as Gradual, Track Lighting, Warm Globe, Plain Light, and Center Spot.

Cách mở .LIGHTINGLIBRARY file

Để mở file .LIGHTINGLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIGHTINGLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIGHTINGLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIGHTINGLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .LIGHTINGLIBRARY

File .LIGHTINGLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *