LISP File

? Cách mở file .LISP? Những phần mềm mở file .LISP và sửa file lỗi. Convert Text LISP file sang định dạng khác.

.LISP File Extension

   
File name LISP File
File Type Lisp Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LISP là file gì?

LISP là Developer Files - Lisp Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin mã nguồn viết bằng Lisp, một ngôn ngữ lập trình có tiếng địa phương khác nhau bao gồm Common Lisp và Đề án; chứa văn bản đơn giản chương trình mã được chạy với một thông dịch Lisp; có thể là toàn bộ chương trình hoặc một phần của một ứng dụng Lisp lớn hơn.

What is a LISP file?

Source code file written in Lisp, a programming language that has several different dialects including Common Lisp and Scheme; contains plain text program code that is run with a Lisp interpreter; may be an entire program or a part of a larger Lisp application.

Cách mở .LISP file

Để mở file .LISP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LISP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LISP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LISP do người dùng đóng góp.

  • GNU CLISP
  • File Viewer for Android
  • File Viewer for Android
  • Clozure CL
  • LispWorks
  • Ufasoft Lisp Studio
  • Ufasoft Lisp Studio
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .LISP

File .LISP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *