LIST File

? Cách mở file .LIST? Những phần mềm mở file .LIST và sửa file lỗi. Convert Text LIST file sang định dạng khác.

.LIST File Extension

   
File name LIST File
File Type 1APT List File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (12 Bình chọn)

File .LIST là file gì?

LIST là Data Files - 1APT List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

File được tạo ra bởi APT, một gói công cụ nâng cao sử dụng để quản lý các ứng dụng; nắm giữ một danh sách các nguồn gói phần mềm có thể được tải về từ; chứa thông tin chi tiết các loại lưu trữ cho thấy cho dù nó có chứa các gói nhị phân hoặc nguồn.

What is a LIST file?

FIle created by APT, an Advanced Package Tool used to manage applications; holds a list of package sources that software can be downloaded from; contains information detailing the archive type indicating whether it contains binary or source packages.

Cách mở .LIST file

Để mở file .LIST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIST do người dùng đóng góp.

  • iTunes
  • Notepad++
  • Notepad++
  • Free Studio
  • Microsoft Office
  • AcroEdit
  • AcroEdit

Chuyển đổi file .LIST

File .LIST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *