LITAR File

? Cách mở file .LITAR? Những phần mềm mở file .LITAR và sửa file lỗi. Convert N/A LITAR file sang định dạng khác.

.LITAR File Extension

   
File name LITAR File
File Type Litar Virus Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LITAR là file gì?

LITAR là Encoded Files - Litar Virus Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng litar đã được mã hóa bởi virus Litar, mà là một biến thể của DỪNG ransomware sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa một tập tin, chẳng hạn như một .PDF, .WMV, .MP3, hoặc file BAK, mà đã được đổi tên và mã hóa bởi virus. file LITAR đã trở thành phổ biến trong tháng 6 năm 2019.

What is a LITAR file?

A file with a litar extension has been encrypted by the Litar virus, which is a variant of STOP ransomware utilized by cybercriminals. It contains a file, such as a .PDF, .WMV, .MP3, or .BAK file, that has been renamed and encrypted by the virus. LITAR files became prevalent in June 2019.

Cách mở .LITAR file

Để mở file .LITAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LITAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LITAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LITAR do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LITAR

File .LITAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *