LITEMOD File

? Cách mở file .LITEMOD? Những phần mềm mở file .LITEMOD và sửa file lỗi. Convert N/A LITEMOD file sang định dạng khác.

.LITEMOD File Extension

   
File name LITEMOD File
File Type Minecraft LiteLoader Mod File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (192 Bình chọn)

File .LITEMOD là file gì?

LITEMOD là Game Files - Minecraft LiteLoader Mod File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nộp được sử dụng bởi Minecraft, một trò chơi sandbox cho phép người dùng xây dựng một thế giới bằng cách tạo ra và phá hủy các nguồn lực; chứa sửa đổi các khía cạnh của Minecraft, như bản đồ mini và trong game chức năng chat.

What is a LITEMOD file?

File used by Minecraft, a sandbox game that lets users build a world by creating and destroying resources; contains modifications to aspects of Minecraft, such as mini maps and in-game chat functionality.

Cách mở .LITEMOD file

Để mở file .LITEMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LITEMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LITEMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LITEMOD do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft with LiteLoader installed

Chuyển đổi file .LITEMOD

File .LITEMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *