LIVECODE File

? Cách mở file .LIVECODE? Những phần mềm mở file .LIVECODE và sửa file lỗi. Convert N/A LIVECODE file sang định dạng khác.

.LIVECODE File Extension

   
File name LIVECODE File
File Type LiveCode Stack File
Nhà phát triển RunRev
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .LIVECODE là file gì?

LIVECODE là Developer Files - LiveCode Stack File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RunRev.

tập tin chồng tạo ra bởi LiveCode, một ứng dụng xây dựng đa nền tảng; chứa một Stack nắm giữ một hoặc nhiều thẻ; Thẻ kiểm soát sự xuất hiện của các ứng dụng, trong đó bao gồm một loạt các nút, menu, hộp, cuộn, bảng biểu, và nhiều hơn nữa.

What is a LIVECODE file?

Stack file created by LiveCode, a multi-platform application builder; contains a Stack which holds one or more Cards; a Card controls the appearance of the application, which includes a variety of buttons, menus, boxes, scrollbars, tables, and more.

Cách mở .LIVECODE file

Để mở file .LIVECODE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIVECODE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIVECODE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIVECODE do người dùng đóng góp.

  • RunRev LiveCode
  • RunRev LiveCode
  • RunRev LiveCode

Chuyển đổi file .LIVECODE

File .LIVECODE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *