LIVEREG File

? Cách mở file .LIVEREG? Những phần mềm mở file .LIVEREG và sửa file lỗi. Convert Binary LIVEREG file sang định dạng khác.

.LIVEREG File Extension

   
File name LIVEREG File
File Type Symantec Antivirus Session File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LIVEREG là file gì?

LIVEREG là Data Files - Symantec Antivirus Session File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

Tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm của Symantec để đăng ký sản phẩm Symantec trực tuyến; chứa một bản ghi của một phiên đăng ký trực tuyến; có thể được tìm thấy trong "Application Data Symantec Shared Sessions" thư mục người dùng.

What is a LIVEREG file?

File used by Symantec products to register Symantec products online; contains a record of an online registration session; can be found in the "Application DataSymantecSharedSessions" user directory.

Cách mở .LIVEREG file

Để mở file .LIVEREG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIVEREG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIVEREG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIVEREG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LIVEREG

File .LIVEREG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *