LIVEUPDATE File

? Cách mở file .LIVEUPDATE? Những phần mềm mở file .LIVEUPDATE và sửa file lỗi. Convert Binary LIVEUPDATE file sang định dạng khác.

.LIVEUPDATE File Extension

   
File name LIVEUPDATE File
File Type Symantec LiveUpdate File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .LIVEUPDATE là file gì?

LIVEUPDATE là Data Files - Symantec LiveUpdate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

Tập tin được sử dụng bởi LiveUpdate, một chương trình dùng để cập nhật các chương trình chống virus Symantec; chứa dữ liệu cho cập nhật phần mềm và vi rút định nghĩa chống virus; tạo điều kiện cập nhật phần mềm từ xa bằng cách cung cấp máy tính và phần mềm thông tin địa phương.

What is a LIVEUPDATE file?

File used by LiveUpdate, a program used to update Symantec antivirus programs; contains data for updating antivirus software and virus definitions; facilitates remote software updates by providing local computer and software information.

Cách mở .LIVEUPDATE file

Để mở file .LIVEUPDATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIVEUPDATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIVEUPDATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIVEUPDATE do người dùng đóng góp.

  • Symantec Backup Exec 15

Chuyển đổi file .LIVEUPDATE

File .LIVEUPDATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *