LIX File

? Cách mở file .LIX? Những phần mềm mở file .LIX và sửa file lỗi. Convert Binary LIX file sang định dạng khác.

.LIX File Extension

   
File name LIX File
File Type 1Logos Library System File
Nhà phát triển Logos Bible Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LIX là file gì?

LIX là Data Files - 1Logos Library System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Logos Bible Software.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Libronix Hệ thống Digital Library (DLS), một gói phần mềm được sử dụng để quản lý cuốn sách kỹ thuật số; chứa dữ liệu cho một cuốn sách mở khóa; lưu với một tập tin .LSF mà cũng phải có mặt để cuốn sách được tải một cách chính xác.

What is a LIX file?

Data file used by the Libronix Digital Library System (DLS), a software package used for digital book management; contains data for an unlocked book; saved with an .LSF file which also must be present for the book to load correctly.

Cách mở .LIX file

Để mở file .LIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIX do người dùng đóng góp.

  • Logos Bible Software
  • Libronix Digital Library System
  • Libronix Digital Library System
  • ExtendSim7
  • ExtendSim8Demo-Player
  • ExtendSim8Demo
  • ExtendSim8Demo

Chuyển đổi file .LIX

File .LIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *