LL File

? Cách mở file .LL? Những phần mềm mở file .LL và sửa file lỗi. Convert N/A LL file sang định dạng khác.

.LL File Extension

   
File name LL File
File Type List & Label Preview File
Nhà phát triển Combit
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (15 Bình chọn)

File .LL là file gì?

LL là Game Files - List & Label Preview File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Combit.

Xem trước hình ảnh được tạo ra bởi Combit Danh sách & phần mềm Label, một chương trình để tạo báo cáo, bảng biểu, danh sách, Crosstabs, biểu đồ, hình thức và nhãn; chứa xem trước và siêu dữ liệu cho một danh sách & Label dự án.

What is a LL file?

Preview image generated by Combit List & Label software, a program for creating reports, tables, lists, crosstabs, charts, forms, and labels; contains preview and metadata for a List & Label project.

Cách mở .LL file

Để mở file .LL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LL do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • combit List & Label Viewer

Chuyển đổi file .LL

File .LL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *