LLB File

? Cách mở file .LLB? Những phần mềm mở file .LLB và sửa file lỗi. Convert N/A LLB file sang định dạng khác.

.LLB File Extension

   
File name LLB File
File Type LabVIEW Library File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .LLB là file gì?

LLB là Data Files - LabVIEW Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

thư viện chương trình được tạo ra bởi LabVIEW, một chương trình phần mềm được sử dụng để thử nghiệm khả năng mở rộng, đo lường, và các ứng dụng kiểm soát; ghi dữ liệu từ nhiều loại hình đo lường và kiểm soát phần cứng, sau đó phân tích nó trên máy tính.

What is a LLB file?

Program library created by LabVIEW, a software program used for scalable test, measurement, and control applications; records data from various types of measurement and control hardware, then analyzes it on the computer.

Cách mở .LLB file

Để mở file .LLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LLB do người dùng đóng góp.

  • National Instruments LabVIEW
  • ROBOLAB
  • ROBOLAB
  • LabVIEW
  • NI LabVIEW
  • ROBOLAB Shortcut
  • ROBOLAB Shortcut

Chuyển đổi file .LLB

File .LLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *