LMP File

? Cách mở file .LMP? Những phần mềm mở file .LMP và sửa file lỗi. Convert N/A LMP file sang định dạng khác.

.LMP File Extension

   
File name LMP File
File Type Quake Engine Lump File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .LMP là file gì?

LMP là Game Files - Quake Engine Lump File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi id Software.

tập tin tài nguyên được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với một trong các công cụ Quake trò chơi; có thể chứa đồ họa, âm nhạc, âm thanh, sprites, demo, kết cấu, hoặc bản đồ mức tham chiếu bởi các trò chơi; bao gồm đồ họa gameplay như chữ thập, có thể được sửa đổi; thường nằm với các tập tin đồ họa khác, chẳng hạn như .TGA, .PCX, và .XCF, được tham chiếu bởi các trò chơi.

What is a LMP file?

Resource file used by games developed with one of the Quake game engines; may contain graphics, music, sounds, sprites, demos, textures, or level maps referenced by the game; includes gameplay graphics such as crosshairs, that can be modified; often located with other graphics files, such as .TGA, .PCX, and .XCF, that are referenced by the game.

Cách mở .LMP file

Để mở file .LMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LMP do người dùng đóng góp.

  • Sonic Robo Blast 2
  • id Software Quake
  • id Software Quake
  • id Software Quake 2
  • id Software Quake 3
  • id Software Doom
  • id Software Doom
  • Nazi Zombies Portable

Chuyển đổi file .LMP

File .LMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *