LMS File

? Cách mở file .LMS? Những phần mềm mở file .LMS và sửa file lỗi. Convert N/A LMS file sang định dạng khác.

.LMS File Extension

   
File name LMS File
File Type LenMus Score File
Nhà phát triển LenMus
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .LMS là file gì?

LMS là Data Files - LenMus Score File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LenMus.

Nhạc số điểm tạo ra với LenMus, một chương trình miễn phí cho việc học tập âm nhạc; tập trung vào các kỹ năng cụ thể và bài tập, bao gồm cả lý thuyết âm nhạc và huấn luyện thính giác; điểm có thể được chỉnh sửa và in với chương trình LenMus.

What is a LMS file?

Musical score created with LenMus, a free program for learning music; focuses on specific skills and exercises, including both music theory and aural training; scores can be edited and printed with the LenMus program.

Cách mở .LMS file

Để mở file .LMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LMS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Laser Marking Studio
  • Laser Marking Studio
  • Desktop - Standard & Advanced
  • MIDIculous PRO
  • LawManager.Pro
  • LawManager.Pro

Chuyển đổi file .LMS

File .LMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *