LMX File

? Cách mở file .LMX? Những phần mềm mở file .LMX và sửa file lỗi. Convert XML LMX file sang định dạng khác.

.LMX File Extension

   
File name LMX File
File Type Landmark Exchange File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LMX là file gì?

LMX là Data Files - Landmark Exchange File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Nokia.

tập tin dữ liệu có chứa thông tin mô tả về địa điểm; chứa tên, mô tả, tọa độ, địa chỉ, và chủng loại mỗi cột mốc; lưu trong một định dạng XML tiêu chuẩn.

What is a LMX file?

Data file that contains descriptive information about landmarks; contains the name, description, coordinates, address, and category of each landmark; saved in a standard XML format.

Cách mở .LMX file

Để mở file .LMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LMX do người dùng đóng góp.

  • Nokia Multimedia Transfer
  • Nokia PC Suite
  • Nokia PC Suite
  • Nokia Suite
  • AmortizeIT

Chuyển đổi file .LMX

File .LMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *