LNK File

? Cách mở file .LNK? Những phần mềm mở file .LNK và sửa file lỗi. Convert Binary LNK file sang định dạng khác.

.LNK File Extension

   
File name LNK File
File Type Windows Shortcut
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (1710 Bình chọn)

File .LNK là file gì?

LNK là System Files - Windows Shortcut, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin LNK là một phím tắt hoặc "liên kết" được sử dụng bởi Windows như là một tham chiếu đến một gốc tập tin, thư mục, hoặc ứng dụng tương tự như một bí danh trên nền tảng Macintosh. Nó chứa các shortcut loại mục tiêu, vị trí và tên tập tin cũng như các chương trình mở các tập tin mục tiêu và một phím tắt tùy chọn. Các tập tin có thể được tạo ra trong Windows bằng cách kích chuột phải vào một tập tin, thư mục, hoặc chương trình thực thi và sau đó chọn Create shortcut.

What is a LNK file?

An LNK file is a shortcut or "link" used by Windows as a reference to an original file, folder, or application similar to an alias on the Macintosh platform. It contains the shortcut target type, location, and filename as well as the program that opens the target file and an optional shortcut key. The file can be created in Windows by right-clicking a file, folder, or executable program and then selecting Create shortcut.

Cách mở .LNK file

Để mở file .LNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LNK do người dùng đóng góp.

  • CodeWeavers CrossOver
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • Flint LinkInfo
  • TZWorks lp
  • lnkedit
  • lnkedit
  • Parallels Desktop for Mac with Windows installed

Chuyển đổi file .LNK

File .LNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *