LNST File

? Cách mở file .LNST? Những phần mềm mở file .LNST và sửa file lỗi. Convert N/A LNST file sang định dạng khác.

.LNST File Extension

   
File name LNST File
File Type Adobe InDesign Line Presets File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .LNST là file gì?

LNST là Settings Files - Adobe InDesign Line Presets File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi InDesign, một chương trình bố trí trang; chứa cài đặt trước phong cách dòng, ví dụ như độ dày, tiêu tan, rải rác, và phong cách khác; nạp bởi ứng dụng khi hiển thị các loại đường trong giao diện người dùng.

What is a LNST file?

Settings file used by InDesign, a page layout program; contains line style presets, such as thickness, dashed, dotted, and other styles; loaded by the application when showing line types within the user interface.

Cách mở .LNST file

Để mở file .LNST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LNST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LNST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LNST do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LNST

File .LNST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *