LNX File

? Cách mở file .LNX? Những phần mềm mở file .LNX và sửa file lỗi. Convert N/A LNX file sang định dạng khác.

.LNX File Extension

   
File name LNX File
File Type 1Commodore 64 Lynx Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .LNX là file gì?

LNX là Compressed Files - 1Commodore 64 Lynx Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Commodore 64 trò chơi hoặc chương trình lưu trữ với các chương trình nén Lynx; thường mở rộng vào một tập tin hoặc .D64 .X64

What is a LNX file?

Commodore 64 game or program archived with the Lynx compression program; usually expands to a .D64 or .X64 file

Cách mở .LNX file

Để mở file .LNX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LNX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LNX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LNX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps
  • CartaLinx
  • TechniSolve LineSize
  • DirMaster v2.2.009/Style
  • DirMaster v2.2.009/Style

Chuyển đổi file .LNX

File .LNX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *