LOADTEST File

? Cách mở file .LOADTEST? Những phần mềm mở file .LOADTEST và sửa file lỗi. Convert N/A LOADTEST file sang định dạng khác.

.LOADTEST File Extension

   
File name LOADTEST File
File Type Visual Studio Load Test File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LOADTEST là file gì?

LOADTEST là Developer Files - Visual Studio Load Test File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin LOADTEST chứa một bài kiểm tra tải trọng được sử dụng bởi Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm cho các chương trình Windows và các ứng dụng web. Nó lưu trữ một hoặc nhiều xét nghiệm web được sử dụng để mô phỏng nhiều người sử dụng truy cập vào một máy chủ cùng một lúc. file LOADTEST cũng bao gồm tài sản, ví dụ như mục tiêu trình duyệt, mẫu tải, và hồ sơ người dùng.

What is a LOADTEST file?

A LOADTEST file contains a load test used by Visual Studio, a software development tool for Windows programs and web applications. It stores one or more web tests that are used for simulating many users accessing a server at the same time. LOADTEST files also include properties, such as browser targets, load patterns, and user profiles.

Cách mở .LOADTEST file

Để mở file .LOADTEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOADTEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOADTEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOADTEST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .LOADTEST

File .LOADTEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *