LOC File

? Cách mở file .LOC? Những phần mềm mở file .LOC và sửa file lỗi. Convert N/A LOC file sang định dạng khác.

.LOC File Extension

   
File name LOC File
File Type 1GPS Location File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (21 Bình chọn)

File .LOC là file gì?

LOC là Data Files - 1GPS Location File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tiêu chuẩn GPS định dạng vị trí đó bao gồm waypoints và dữ liệu có liên quan; có thể được sử dụng để lưu trữ các địa điểm và danh lam thắng cảnh (POI) lưu; được hỗ trợ bởi chương trình GPS / lập bản đồ khác DeLorme Topo và.

What is a LOC file?

Standard GPS location format that includes waypoints and related data; may be used to store saved locations and places of interests (POIs); supported by DeLorme Topo and other GPS/mapping programs.

Cách mở .LOC file

Để mở file .LOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOC do người dùng đóng góp.

  • TopoGrafix EasyGPS
  • ITN Converter
  • ITN Converter
  • Fugawi Moving Map Software for GPS Receivers
  • Docs Opener
  • CATT-Acoustic
  • CATT-Acoustic

Chuyển đổi file .LOC

File .LOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *