LOCK File

? Cách mở file .LOCK? Những phần mềm mở file .LOCK và sửa file lỗi. Convert Text and Binary LOCK file sang định dạng khác.

.LOCK File Extension

   
File name LOCK File
File Type 1Lock File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (114 Bình chọn)

File .LOCK là file gì?

LOCK là Misc Files - 1Lock File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin KHÓA là một tập tin được sử dụng bởi các hệ điều hành khác nhau và các chương trình để khóa một tài nguyên, chẳng hạn như một tập tin hoặc một thiết bị. Nó thường không chứa dữ liệu và chỉ tồn tại như một tập tin đánh dấu trống rỗng, nhưng cũng có thể chứa các thuộc tính và cài đặt cho các khóa.

What is a LOCK file?

A LOCK file is a file used by various operating systems and programs to lock a resource, such as a file or a device. It typically contains no data and only exists as an empty marker file, but may also contain properties and settings for the lock.

Cách mở .LOCK file

Để mở file .LOCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOCK do người dùng đóng góp.

  • Apache Web Server
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft OneDrive
  • Adobe Illustrator
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .LOCK

File .LOCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *